Sık Sorulan Sorular

1 İş Güvenliği hizmetini kimler almalı?
2 İSG KATİP nedir?
3 İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini ne zaman tekrarlar?
4 Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış mıdır?
5 Hangi işletmeler gürültü konulu Çevre İzni almalıdır?
6 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin (SEÖS) amacı nedir?
7 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri kullanan işletmenin yükümlülükleri nelerdir?
8 SEÖS KGS2 ölçümlerinin tekrar edilmesi gereken durumlar nelerdir?
9 Hangi Tesislerde veya Proseslerde SEÖS Kurulmalıdır?
10 Hangi işletmeler Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansına Tabidir?
11 Denetlemelerde alınan anlık numune için ilgili tabloda sınır değer yok ise neye göre değerlendirilir?
12 Alıcı ortama atıksu deşarjı için çevre iznine başvurmak için nasıl numune alınmalıdır?
13 İç izlemelerde numune alma sıklığı nasıl belirlenir?

Bize Ulaşın

+90 262 335 40 20