Yarının doğası bugünden yaratılır
Yaşanabilir bir gelecek için ÖNCE ÇEVRE

Sık Sorulan Sorular

İş Güvenliği hizmetini kimler almalı?
6331 sayılı kanuna göre SGK ya kayıtlı çalışanı bulunan tüm firmalar bu hizmeti almak zorundadır. Bu hizmet kapsamında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından destek almalıdır.
İSG KATİP nedir?
İSG-Katip Sistemi, Çalışma Bakanlığı, SGK ile bağlantılı olarak İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda kayıt ve takip sistemidir. İş güvenliği Hizmetleri, İş sağlığı Hizmetlerinin yürütülmesinden yasa ve yönetmelikleri uygulamalarını; İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı atama ile başlayan ve hizmet sonuçlandırılıncaya kadar tüm aşamaları takibini yapan online çalışan bir programdır. Bu programı kullanmadan hizmet almış sayılmaz ve sorumluluktan kurtulamaz.
İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini ne zaman tekrarlar?
İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, risk değerlendirme sonuçlarına göre işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.

Tüm Sorular ve Cevaplar

Rakamlarla ESÇEM

2487

Emisyon Ölçümleri

12461

Su ve Atık Analizleri

2985

İş Hijyeni Ölçümleri

182

Sürekli Emisyon Ölçümleri

Mevzuat

Calculator

Hava Laboratuvarı

Emisyon (Baca Gazı), Sürekli Emisyon (SEÖS), İmisyon (Hava Kalitesi), İş Hijyeni (İş Sağlığı ve Güvenliği), Çevresel Gürültü, Titreşim ve Akustik Gürültü Hakkındaki Yönetmelikler.
Detay

Calculator

Analiz Laboratuvarı

Su, Atıksu, Proses Suyu, Deniz Suyu, Yüzeysel Su, Toprak, Arıtma Çamuru, Atık, Atık Yağ ve İzolasyon Sıvıları Hakkındaki Yönetmelikler.
Detay

Duyurular

Calendar

Yetkili Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları 2017 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi

Detay

Referanslarımız

 • client_1
 • client_2
 • client_3
 • client_4
 • client_5
 • client_6
 • client_6
 • client_6
 • client_6
 • client_6
 • client_1
 • client_2
 • client_3
 • client_4
 • client_5
 • client_6
 • client_6
 • client_6
 • client_6
 • client_6
 • client_1
 • client_2
 • client_3
 • client_4
 • client_5
 • client_6
 • client_6
 • client_6
 • client_6
 • client_6
 • client_1
 • client_2
 • client_3
 • client_4

Bize Ulaşın

+90 262 335 40 20